Fred Thieler
1916 - 1999

Werke
Vita


E-64 NY
Collage/Gouache/Katon, 1964
100 x 75 cm


o. T.
Collage/Papier, 1969
95 x 68 cm


o. T.
Gouache, 1984
75 x 108 cm


o. T.
Mischtechnik/Leinwand, 1994
105 x 76 cm


o. T.
Gouache/Papier, 1961
62 x 78 cm